از بزرگترین مهتاب تا اژدهای گلین و زنده گی در مریخ

مهتاب با درخشش و زیباییش همواره در معرض توجهء انسان ها قرار داشته است. اما در هفته جاری این توجه در سرتاسر جهان بطور فزاینده افزایش یافت.

شب دوشنبه چهاردهم نوامبر سالجاری میلادی ملیارد ها چشم به آسمان خیره شدند، زیبایی و بزرگی مهتاب را نظاره کردند.

دوشنبه چهاردهم نوامبر سال 2016 میلادی مهتاب در فاصلهء 348.400 کیلومتری از کرهء زمین قرار گرفت و این نزدیک ترین فاصلهء مهتاب از سال 1948 میلادی به اینسو با زمین بود. مهتاب 35400 کیلومتر نزدیکتر از اوسط فاصلهء همیشه گی اش با کرهء زمین قرار داشت، بزرگی و روشنایش هم نسبت به هرزمان دیگر محسور کننده تر بود.

خبر جالب دیگر اینکه، حدود 66 تا 70 ملیون سال قبل از امروز در جنوب چین یک دیناسور پرنده مانند دارای یال ها و سر مثل اژدها در بین گل و لای گیر ماند، نتوانست خودش را نجات دهد و در بین همان گل و لای هلاک شد. ملیون های سال از آنروز گذشت تا اینکه اخیراً در حومهء شهر گنژو(Ganzhou) زمانیکه کارگران ساختمانی چین به خاطر ساختن یک مکتب صخره های سنگ می شکستاندند، فوسیل زیبا و دست نخورده این دیناسور پرنده مانند دارای یال ها را یافتند. دانشمندان می گویند، فوسیل این دیناسور که حدود دونیم متر طول دارد و “اژدهای گلین” نام گذاری شده است به خاطر جلوگیری از تخریب آن تا هنوز در منطقهء که یافت شده، قرار دارد. به گفته دانشمندان چینایی این دیناسوز با استفاده از وسایل مدرن و شیوه های خاص علمی بیرون آورده می شود و بعد از اجرای تحقیقات برای نمایش ارایه خواهد شد. براساس گزارش برخی دانشمندان این دیناسور بین 66 تا 70 ملیون سال عمر دارد.

با آغاز عصر سفر به ماورای جو زمین، سفر انسان به سیارات دیگر و زنده گی در آن همواره یک رویا بوده و کرهء سرخ مریخ از سال ها به اینسو در معرض توجهء دانشمندان قرار داشته است.

به نظر می رسد که با گذشت هر روز، با تحقق رویایی سفر به سایر سیارات به شمول کرهء مریخ هم فاصلهء چندان باقی نمانده است. دانشمندان جهان برای تحقق این رویا تلاش کرده، مبتکران و نو آوران قدرتمند و ثروتمند مانند الن ماسک هم برای تحقق آن سرمایه گزاری می کنند. به سلسلهء همین تلاش ها اخیراً در بریتانیا خانه های به نمایش گذاشته شده است که برای بیننده گان یک سیر اجمالی به زنده گی در مریخ را فراهم می کند، البته اگر این کار روزی ممکن شود. مدل های این نمایشگاه در ساحهء رصدخانهء شاهی گرینویچ(Royal Observatory Greenwich) در شهر لندن به نمایش گذاشته شده است. در این ساختمان های غوزه مانند و گنبدی، تسهیلات مانند اتاق های کار، خواب و ورزش را می توان مشاهده کرد که شاید روزی هم با اندکی تفاوت و بهسازی در کرهء سرخ مریخ ساخته شوند و انسان ها در آن زنده گی و کار کنند.

Leave a Reply