فلم “رفتن” از بهترین ها در بوسان و کاندید احتمالی برای اسکار

فلم “رفتن” که درد ها و دشوارهای مهاجرین افغان را تصویر می کند و توسط نوید محمودی کارگردانی شده است، در قطار بهترین فلم های بیست و یکمین دور فستیوال بوسان در کوریای جنوبی قرار گرفته است. اگر فلم “رفتن” برنده شود، نخستین فلم از کشور جنگزدهء افغانستان خواهد بود که در این فستیوال معتبر بین المللی برنده می شود و به حیث بهترین فلم زبان خارجی برای جایزهء اسکار کاندید خواهد شد.

نوید محمودی کارگردان افغان که در تهران زنده گی می کند، در صحبت با آژانس خبری فرانس پرس گفته است، افتخار دارد از اینکه فلمش مورد توجه واقع شده است و در این مرحله مهمترین چیز برایش آنست تا مردم این فلم را ببینند.

فلم “رفتن” قصه‌ء یک زوج افغان که در ایران دوباره با هم یکجا شده اند و می خواهند به اروپا بروند.

نوید محمودی می گوید:
“انسان همواره در جستجوی جایست است که بتواند در آنجا خوشحال تر باشد، اما کسانیکه از افغانستان، عراق و سوریه می آیند، در جستجوی جای اند که بتوان در آنجا زنده باقی ماند.”

رضا احمدی و فرشته حسینی نقش های مرکزی را در فلم “رفتن” بازی می کنند و نوید محمودی برای یافتن هنرپیشه های با استعداد و تازه کار یک کمپ مهاجرین افغان را در حومهء تهران جستجو کرده است.

نوید محمودی می گوید:

“برای من مهم بود تا افرادی را بیابم که این تجارب را احساس و این هراس لمس کرده باشند.”

فلم “رفتن” به شیوهء سینمایی واقعی(cinema verite) فلمبرداری شده است. طوریکه کمرهء نوید محمودی از ورای کلکین ها، دهلیزها و خیابان ها با نگاهی دزدانه عبور می کند و جفتی را تصویر می کند که برای آزادی برنامه ریزی می کنند و احساس نومیدی آنها قابل لمس می شود.

فلم “رفتن” به کارگردانی نوید محمودی در بین فلم های ارایه شدهء امسال در فستیوال بوسان، قوی تر به نظر می رسد و منتقدان از فلم “کسی که بتوان با او حرف زد” به کارگردانی لیو یولین(Liu Yulin) از چین هم ستایش می کنند که با فلم  “رفتن” رقابت می کند.

نوید محمودی و برادرش جمشید محمودی با فلم “چند متر مکعب عشق” که نیز قصه دردها و عشق در مهاجرت است، مورد تحسین واقع شدند و در فستیوال های با اعتبار بین المللی به شمول هفتادومین دور جوایز اسکار حضور یافتند.

اگر فلم “رفتن” در فستیوال بوسان برنده شود، به حیث بهترین فلم زبان خارجی برای جایزهء اسکار کاندید خواهد شد.

Leave a Reply