“هیولا” مجسمهء که آفرینشگرش را از بین برد

از سال 1955 تا 1962 میلادی بزرگترین مجسمهء جوزف ستالین دیکتاتور اتحادشوروی سابق در شهر پراگ مرکز جمهوریت چک خودنمایی می کرد. این مجسمهء غول پیکر که حدود 17 هزار تن وزن داشت، از همهء گوشه های شهر به مشاهده می رسید، اما اوتاکار سووک(Otakar Svec) هنرمندی که آن را طراحی کرده بود، هرگز این آفریده اش را ندید.

اوتاکار سووک در مدت کمتر از یک ماه بعد از پرده برداری از روی این مجسمه خودکشی کرد و مجسمهء دیکتاتور هم در سال 1962 میلادی به کمک 800 کیلوگرام مواد منفجره، انفجار داده شد.

اما در ماه گذشته سر این مجسمهء جوزف ستالین دوباره روی شهر پراگ سایه افگند. ویکتور پولیسنی(Viktor Polesny) فلمساز جمهوریت چک که در مورد زنده گی اوتاکار سووک فلم به نام مانستر “هیولا” می سازد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:

“این مجسمه خالق اش را از بین برد، زنده گی اش را منهدم ساخت و این فلم در مورد آنست، در مورد شرایطی که این مرد با آن مواجه شد و از آن نمی توانست فرار کند.”

سرنوشت اوتاکار سووک خیلی شبیه به زنده گی تعدادی زیاد از روشنفکران کشورهای اروپای مرکزیست که متعلق به نسلی اند که در سالهای 1900 میلادی متولد شده، بین دو سنگ دیکتاتوری های جوزف ستالین و آدولف هیتلر گیر مانده بودند.

اوتاکار سووک در سال 1892 میلادی در شهر کارلوویواری متولد شد و در جریان جنگ اول جهانی به حیث یک هنرمند مجسمه ساز خودش را تثبیت کرد.

در سال 1949 میلادی از اوتاکار سووک دعوت شد تا در مسابقه طراحی مجسمهء غول پیکر جوزف ستالین اشتراک کند و او طرح خودرا برای این مجسمه ارایه کرد.

ویکتور پولیسنی(Viktor Polesny) فلمساز چک در مورد اوتاکار سووک می گوید:

“او مانند اکثریت هنرمندان یک انسان مغلق بود. او متعلق به جمهوریت آزاد چکوسلواکیا در بین دو جنگ جهانی بود و یک کمونیست نبود.”

ساختن مجسمهء غول پیکر جوزف ستالین در شهر پراگ حدود پنج سال را وقت گرفت و در سال 1954 میلادی تکمیل شد. همزمان با پرده برداری از روی آن اوتاکار سووک در اثر فشار های سیاسی و خانواده گی خودکشی کرد.

به گفتهء ویکتور پولیسنی(Viktor Polesny) فلمساز چک، این فلم که مانستر “هیولا” نام دارد، یک درام روانی در مورد هنرمندیست که می خواهد برای شرایط حل نا پذیر، یک راه حل بیابد.


Leave a Reply