ذخایر اسلحهء اتمی کاهش یافته، اما مدرن سازی شد

در گزارش سالانهء نهاد بین المللی تحقیقاتی صلح استکهلم (SIPRI) که به تاریخ سیزدهم جون نشر شد گفته است، از آغاز سالجاری میلادی تا اکنون در ذخایر اسلحه اتمی در جهان به تعداد 455 سرگلوله کاهش به عمل آمده است. کشورهای ایالات متحدهء امریکا و روسیه به شکل آهسته ذخایر اسلحهء اتمی شان را کاهش داده، اما توانایی این اسلحه مدرن سازی شده است.

گزارش نهاد بین المللی تحقیقاتی صلح استکهلم می نویسد، کشورهای ایالات متحدهء امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، اسراییل و کوریایی شمالی در آغاز سال 2016 میلادی دارای 15395 سرگلولهء اتمی به شمول 4120 سرگلولهء فعال بوده اند. در حالیکه تعداد مجموعی سرگلوله های اتمی این کشورها در سال 2015 میلادی 15850 سرگلوله بوده است.

شانون گیل(Shannon Kile) و هانس کرستینسن(Hans Kristensen) کارشناسان نهاد (SIPRI) استکهلم که در تهیه این گزارش سهم دارند می گویند:

“تعداد سرگلوله های اتمی در زمان اوج آن در سال 1980 میلادی به 70 هزار سرگلوله می رسید، از آن زمان تا اکنون تعداد آن بطور متداوم کاهش داشته است. بیشترین کاهش را ایالات متحدهء امریکا و روسیه انجام داده اند.”

نهاد بین المللی تحقیقاتی صلح استکهلم تخمین می کند که روسیه در آغاز سال 2016 میلادی دارای 7290 سرگلوله به شمول اسلحهء تکتیکی بود و ایالات متحدهء امریکا 7000 سرگلولهء اتمی داشت. این دو کشور بطور مشترک 93 درصد ذخایر اسلحهء اتمی جهان را در اختیار دارند.

تخمین می شود که فرانسه دارای 300 سرگلولهء اتمی، چین 260، بریتانیا، 215، پاکستان 110 تا 130، هند 100 تا 120، اسراییل 80 و کوریای شمالی 10 سرگلولهء اتمی دارند.

نهاد بین المللی تحقیقاتی صلح استکهلم گفته است، هیچ یک از کشور های دارای اسلحه اتمی حاضر نیستند که در آیندهء نزدیک، از داشتن ذخایر اسلحهء اتمی صرفنظر کنند.

گزارش می نویسد، هند برنامهء راکت های بالستیک دارای توانایی اتمی اش را توسعه داده و پروسهء تولید پلتونیوم را سرعت بخشیده است.

پاکستان کشور رقیب هند در پاسخ به اردوی قوی متعارف هند، اسلحهء اتمی را توسعه می دهد که در میدان های جنگ متعارف از آن استفاده می شود.

نهاد بین المللی تحقیقاتی صلح استکهلم تخمین می کند که در یکدههء آینده ذخایر اسلحهء اتمی پاکستان بطور قابل ملاحظهء افزایش خواهد یافت.

نهاد بین المللی تحقیقاتی صلح استکهلم این گزارش را با استفاده از اطلاعات علنی حکومت ها و سازمان بین المللی انرژی اتمی تهیه کرده اما گفته است، کشور های دارای اسلحهء اتمی می توانند در این زمینه غیر شفاف باشند.

نهاد (SIPRI) نتوانسته است ذخایر اسلحهء اتمی کوریاش شمالی را که در سال 2006 میلادی نخستین آزمایش اتمی را انجام داد، بررسی کند.


Leave a Reply