آلوده ترین هوای جهان در شهر زابل ایران

آلوده ترین هوای جهان در شهر زابل ایران ثبت شده است و از جملهء پنج شهرجهان که دارای آلوده ترین هوا اند، چهار آن در کشور هند است.

با آنکه کارشناسان سازمان صحی جهان پذیرفته اند که هند با آزمون های جدی در زمینهء آلوده گی هوا مواجه است، اما وضعیت در برخی کشورهای جهان آنقدر بد است که نسبت عدم موجودیت سیستم نظارت یا دیده بانی از وضعیت آلوده گی هوا نمی شود آن ها را در ردبندی آلوده گی هوای سازمان صحی جهان شامل ساخت.

به نوشتهء آژانس خبری رویترز، آلوده ترین هوای جهان در شهر زابل ایران ثبت شده است که از توفان های ریگ در تابستان که ماه ها ادامه می یابد متاثر است.

شهر زابل ایران  از لحاظ وضعیت آلوده گی هوا در کنار شهرهای گالیار(Gwalior)، الله اباد(Allahabad)، پتنه(Patna) و راجپور(Raipur) هند قرار دارد.

ذرات عناصر موجود در هوا می تواند در دراز مدت موجب سرطان های شش، سکتهء مغزی و بیماری های قلبی شده باعث مرگ زودرس شود.

سازمان صحی جهان می گوید، سالانه حدود هفت ملیون تن در جهان در اثر مرگ های قبل از وقت ناشی از آلوده گی هوا، هلاک می شوند که دلیل مرگ حدود سه ملیون تن آنها هوای آلوده بیرونی است.

 

شهر دهلی جدید که در سال 2014 میلادی به حیث آلوده ترین شهر جهان خواده شده بود، تلاش کرده است با محدود ساختن وسایط نقلیهء شخصی برای یک مدت کوتاه، افرازات گازهای مسموم را کنترول کند.

ماریا نیرا(Maria Neira) مسوول بخش صحت عامه و محیط زیست سازمان صحی جهان از تلاش ها حکومت هند به خاطر انکشاف یک برنامهء ملی برای برخورد با این مشکل، ابراز ستایش کرده است.

ماریا نیرا گفته است:

“شاید تعدادی از بدترین شهرهای جهان که نفوس خیلی زیاد هم دارند در این رده بندی شامل ساخته نشده باشند، چون وضعیت در آن شهر ها آنقدر بد است که حتی سیستم نظارت از آلوده گی هوا را هم ندارند؛ بناً عادلانه نخواهد بود که در این ردبندی مقایسه شده، داخل دسته بندی شوند.”

یک سروی سازمان صحی جهان که در 300 منطقهء شهری جهان اجرا شده است نشان می دهد که صرف دو درصد کیفیت هوا در شهر های کشورهای فقیر با ستندرد سازمان صحی جهان برابر بوده در حالیکه این فیصدی در شهر های کشورهای ثروتمند تر 44 در صد است.

Leave a Reply