به بهانهء سفر بی برگشت هنرمند مشهور “خان آقا سرور”

خان آقا سرور در سال 1319 هجری شمسی در منطقهء“پایان جمال آغه”کوهستان ولایت کاپیسا چشم به جهان گشود و تعلیمات ابتدایی را در مکتب نمونهء”بی بی مهرو” فرا گرفت.

در آن زمان همه ساله تیم های ترانهء مکاتب در روزهای نوروز در برابر بزرگان دولت ترانه اجرا می کردند و خان آقا سرور که عضو تیم مکتب بود همه روزه به رادیو کابل می رفت و همراه با آرکستر رادیو، ترانه ها را تمرین می کرد. در آن زمان مرحوم استاد غلام حسین پدر مرحوم استاد سرآهنگ رهبری آرکستر رادیو را به عهده داشت و خان آقا سرور از محضر وی فیض برد.

خان آقا سرور زمانیکه هنوز شاگرد مکتب بود، به حیث خبرنگار شهری برای روزنامه های اصلاح و انیس کار می کرد و در برابر هر خبر پنج افغانی حق الزحمه می گرفت.

آشنایی خان آقا سرور با مرحوم استاد غلام حسین، مرحوم استاد سلیم سرمست و علاقمندی اش به هنر موسیقی باعث آن شد تا نخستین آهنگ وی در سال 1337 شمسی از طریق امواج رادیو افغانستان نشر شود و رفته رفته کارهای هنری و مطبوعاتی اش در تیاتر “شهری ننداری” که مرحوم استاد عبدالرشید جلیا در راس آن قرار داشت، آغاز شود.

بعد هم خان آقا سرور با استفاده از یک بورس تحصیلی به هندوستان رفت و در آنجا در “فلم انستیتوت” هند درس خواند و نخستین افغان بود که در رشتهء تمثیل، فلم و سینما تحصیل کرد.

زمانیکه فلم “سوارکاران” به هنرنمایی عمرشریف و دایرکت جان فرانکن هایم در افغانستان ساخته می شد، خان آقا سرور، ستار جفایی و فتاح روشنگر به حیث معاونین کارگردان این فلم ایفای وظیفه کردند.

خان آقا سرور در نخستین فلم سینمایی افغانستان که “مانند عقاب” نام داشت نقش بازی کرد و در فلم“قاچاقبران” که بخش سوم فلم “روزگاران” بود نقش اصلی را داشت.

در سالیان مهاجرت و دوری از وطن، خان آقا سرور به حیث نطاق و پرودیوسر با “آل هندیا رادیو” کار کرد و بعد هم به کانادا رفت و در آنجا در جامعهء افغان های مقیم آن کشور نقش فعال داشت.

عنایت شریف ژورنالیست سابقه دار افغان مقیم کانادا در مورد خان آقا سرور که کتابی هم در مورد تاریخ هنر تیاتر افغانستان نوشته است، می گوید:

“جامعهء افغان ها در تورنتوی کانادا، یک عضو فعال خودرا که برای سال های پی در پی، همه روزه از طریق تلیفون خبری، اخبار شهر، کشور و جهان را برایشان می گفت و در اجتماعات افغانی همواره سهم فعال داشت، از دست داد.”

خان آقا سرور با هنرمند مشهور تیاتر افغانستان خانم مزیده سرور ازدواج کرده بود و فامیل هنری اش ویس احمد و ولید احمد سرور، وژمه و وحیده سرور، وحید و قیس سرور را در دامن خود پرورید و کانون گرم خانوادهء هنرمند مشهور افغانستان “هنگامه” شد.

خان آقا سرور به تاریخ 26 دسمبر سال 2015 میلادی در اثر سکتهء قلبی در شهر تورنتوی کانادا چشم از جهان پوشید و به جاویدانه گان پیوست.

Leave a Reply