محمد اسمعیل اکبر به جاویدانگان پیوست

محمد اسمعیل اکبر درسال 1330 شمسی در منطقهء حیدرآباد ولسوالی آقچهء ولایت جوزجان به دنیا آمد. وی برای سالیان متمادی به حیث مدیر مسوول روزنامه های “اسلام غږ”، “سولی” و “طلوع افغانستان” ایفای وظیفه کرد.
محمد اسمعیل اکبر در مراحل مختلف سیاسی افغانستان از جملهء مبارزان مشهور اصلاح طلب به شمار می آمد و مبارزات سیاسی اش تا دوران ریاست جمهوری سردار محمد داوود خان ادامه داشت. وی در جریان زمامداری حفیظ الله امین زندانی شد.

محمد اسمعیل اکبر بعد از رهایی از زندان به پاکستان مهاجر شد و در آنجا نشریهء “صدای امروز” را رهبری کرد.

اسمعیل اکبر آثار متعدد در عرصه های سیاست، ادبیات و مسایل اجتماعی افغانستان دارد و کتاب “فصل آخر” را نوشته است.

محمد اسمعیل اکبر در سالیان اخیر خاطرات زنده گی اش را تحت عنوان” سرگذشت و چشم دید ها” از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک بطور منظم نشر می کرد و به تاریخ بیست دوم نوامبر سالجاری بخش هشتادو سومین آن را نشر کرد که با سفر بی برگشت وی ناتمام باقی ماند.

ژورنالیست و نویسندهء افغان محمد اسمعیل اکبر در اثر بیماری که عاید حالش شده بود به عمر شصت و چهار سالگی روز یکشنبه 29 نوامبر مصادف به هشتم قوس دارفانی را وداع گفت و به جاویدانه گان پیوست.

قرار است محمد اسمعیل اکبر روز دو شنبه، تاریخ 30 نوامبر مصادف با نهم قوس 1394 در شهر کابل به خاک سپرده شود.

Leave a Reply