شهزاده های سعودی در پاکستان “شکار” می کنند

(ترجمهء هژبر شینواری)

آماده گی ها برای بازدید شهزادهء سعودی، فهد بن سلطان بن عبدالعزیز از ایالات بلوچستان پاکستان ادامه دارد. گروهء همراهان شهزاده با شاهین های شکاری، توسط یک طیارهء هلیکوپتر (C-130) روز یکشنبه به دشت یک مچ (Yak Much) به منطقهء جنوب غربی پاکستان در ایالت بلوچستان رسیده اند. قراراست فهد بن سلطان بن عبدالعزیز برای شکار پرندهء هوبرهء آسیایی (Houbara bustard) که یک پرندهء خیلی نایاب است و توسط  قوانین از آن حفاظت می شود، بزودی به این گروه بپیوندد.

مقامات پاکستان می گویند، در حال نهایی ساختن تدابیری اند که برای بازدید فهد بن سلطان بن عبدالعزیز از دشت یک مچ (Yak Much) گرفته شده است. وی در سال گذشته نیز برای شکار پرندهء کمیاب هوبرهء آسیایی (Houbara bustard) به دشت یک مچ در بلوچستان آمده و به گفتهء مقامات بیش از 2000 پرنده را کشته بود.

پرندهء هوبرهء آسیایی (Houbara bustard) از جملهء پرنده گان آسیب پذیر در جهان محسوب می شود و تعداد آن به سرعت در حال کاهش است. این پرنده توسط اتحادیهء بین المللی حفظ محیط زیست در “لست سرخ” شامل شده و شکار آن در پاکستان ممنوع است. اما مقامات پاکستان اجازه نامه های خاص شکار این پرنده را برای ثروتمندان عرب صادر می کنند. دارنده گان این اجازه نامه های خاص می توانند در جریان 10 روز، در مناطق مشخص شده، صرف 100 پرنده را شکار کنند. اما به گفتهء فعالان محیط زیست همواره از این اجازه نامه ها تخلف صورت گرفته، تعدادی زیاد پرنده ها و در مناطق ممنوعه شکار می شوند.

صفی الله زهری (Saifullah Zehri) مسوول حیات وحش در منطقهء چاغی (Chagai) که دشت یک مچ نیز شامل آنست به آژانس خبری فرانس پرس گفته است؛ گروه همراهان شهزادهء سعودی فهد بن سلطان بن عبدالعزیز همهء وسایل و تجهیزات لازم را برای شکار پرندهء هوبره (Houbara bustard) به این منطقه انتقال داده و انتظار رسیدن شهزاده را دارند.

شیخ ها عرب علاقمند به شکار شناخته می شوند، آن ها همه ساله برای شکار پرنده گان به شیوهء عنعنوی عرب به پاکستان سفر می کنند. شیخ های عرب با استفاده از طیارات جت شخصی شان از امارات متحدهء عرب، عربستان سعودی و کویت به پاکستان می روند.

براساس تخمین نهاد های بین المللی حفظ محیط زیست سالانه بین 500 هزار تا یک ملیون نوع پرنده برای سپری کردن زمستان در مناطق مرکزی و جنوب آسیا از مناطق سایبریا از طریق پاکستان مهاجرت می کنند که تعدادی شان بدون در نظرداشت قوانین ملی و بین المللی موجود در زمینهء حفظ محیط زیست و حراست از حیات وحش، به طور بیرحمانه شکار می شوند.

Leave a Reply