“با یادبود از قربانیان سونامی 2004، باید شیوهء حل دشواری ها را آموخت”

به تاریخ بیست و ششم دسامبر سال 2004 میلادی زلزلهء شدید به قدرت 9.1درجه ده ها کشور جهان، از اندونیزیا تا هند و تا سواحل غربی افریقا را تکان داد. سونامی مدهشی که به تعقیب آن رخداد، حدود 230 هزار تن را در کشورهای سواحل بحر هند هلاک ساخت.

بیشترین تلفات به کشورهای اندونیزیا، سریلانکا، هند، تایلند و چندین کشور دیگر حوزهء بحر هند وارد شد.

اندونیزیا که نسبت به هرکشور دیگر نزدیک تر به مرکز زلزله و سونامی قرار داشت، بیشترین خساره و تلفات را متحمل شد. صرف در اندونیزیاحدود 168 هزار تن هلاک شدند.

یوسف کاله (Yusuf Kalla) معاون رییس جمهور اندونیزیادر مراسم یادبود از قربانیان زلزله وسونامی سال 2004 میلادی، اظهار داشت:

“این مراسم یادبود، نه تنها برای دعا به قربانیان این حادثه و ابراز امتنان از مردم سرتاسر جهان است، بلکه لحظه آنست تا شیوهء حل دشواری ها را بیاموزیم. درسی را که سونامی به ما آموخت، اینست که چگونه با اتحاد و همبستگی می توان دشواری های مغلق را حل کرد.”

امروز که با گذشت دهسال از این واقعه دردناک، مراسم ویژهء یادبود از قربانیان این سونامی در کشورهای حوزهء اقیانوس هند جریان دارد، کریستوفر تورچیا (Christopher Torchia) مسوول دفتر جنوب افریقای آژانس خبری اسوشیتدپرس که دهسال قبل از شهر گالی (Galle) سریلانکا از این حادثه گزارش داده است، می گوید:
“در آنروز شفاخانه ها جایی کافی برای نگهداری اجساد نداشتند و صحنهء ویرانی و انهدام را نمی توان با لفاظ تصویر کرد.”

با آنکه بخش اعظم کشور مالدیف را سیل فرا گرفته بود، اما تلفات جانی زیاد نداشت. در اثر این حادثه حدود 100 تن در مالدیف هلاک شدند.

ایوگینی اوشیکو (Eugene Hoshiko) فوتوژورنالیست مستقر در توکیو که از سونامی سال 2004میلادی عکاسی کرده است، می گوید:
“از بین عکس های که گرفته ام، سه تصویر همیشه به یادم باقی خواهد ماند. زمانیکه به سوی این تصاویر می بینم هوای آن روز دوباره به مشامم می رسد و تصاویر دوباره در برابر چشمانم زنده می شود. قبل از آنکه طیاره فرود آید، نخستین چیزی را که دیدم مسجدی بود که در بین همهء ویرانی ها سالم ایستاده بود، نخستین تصورم این بود که غیر واقعیست، چطور می توان این را توضیح داد؟”

تصاویر دیگری را ایوگینی اوشیکو همیشه به خاطر خواهد داشت، مکتبی است که بعد از ویرانی صنف های آن به پناهگاهء مردمتبدیل شده بود که خارج از صنف ها منتظر ختم درس شاگردان اند و عکس اطفالی که در بین گل و لای منظر آنند تا طیارهء هلیکوپتری که بالای سر شان می چرخد، خریطهء برنج کمکی را پایین بیندازد.

به گفتهء یوسف کاله (Yusuf Kalla) معاون رییس جمهور اندونیزیا، با یاد آوری دشواری ها و یاد بود از قربانیان، باید شیوهء حل دشواری ها را آموخت.

Leave a Reply