سفر به مریخ در “خواب”

(هژبر شینواری)

تلاش برای تسخیر فضا و سفر به سیارات دوردست دیگر رویا و تخیل نبوده، به واقعیت زنده گی انسانی مبدل شده است. در اوایل ماه سپتامبر سال 2014 میلادی سفینهء فضایی بدون سرنشین هند که منگل یان (Mangalyaan) نام دارد، پس از 10 ماه سفر در فضا و بعد از پیمودن فاصلهء 660 ملیون کیلومتر موفقانه داخل مدار کرهء مریخ شد.

شباهت های مریخ با کرهء زمین باعث شده است که انسان بعد از مهتاب همیشه آرزوی سفر به آن را در دل بپروراند. در کنار صد ها دشواری تکنولوژیک که در برابر دانشمندان در زمینهء سفر به سایر سیارات به شمول مریخ قرار دارد، یکی هم مدت رسیدن به آنست.

سفر به مریخ حداقل ششماه را در بر می گیرد و تکنولوژی موجود هم توانایی آن را ندارد که همهء امکانات لازم را برای بیش از یکسال زنده گی انسان در فضا مهیا سازد. از جانب دیگر زنده گی برای مدت طولانی در فضا از لحاظ فزیکی و همچنان از لحاظ روانی برای انسان خیلی دشوار است.

به یقین که در فلم های تخیلی اواتر (Avatar)، الیان (Alien) و پاندروم (Pandorum) دیده اید که فضا نوردان بعد از پرواز، داخل کپسول های مخصوص شده، به خواب می روند. زمانیکه سفینهء شان به سیاره مطلوب نزدیک می شود، بعد از ماه ها و حتی سال ها خواب دوباره بیدار می شوند و بدون اینکه گذشت زمان بر آن ها اثری گذاشته باشد، برای فرود آمدن آماده گی می گیرند.

جالب تر اینست که بدانید، با پیشرفت علوم طبی دیگر این تخیل هنری انسان هم خواب و رویا نیست، شاید از این طریقه دانشمندان در سفر انسان به مریخ  بطورعملی استفاده کنند.

برای نخستین بار این طریقه که نام ترپیوتیک هیپوترمیا (therapeutic hypothermia) یاد می شود، در سال 2000 میلادی در معالجهء مایکل شومایخر(Michael Schumacher) قهرمان مسابقات فورمولایک (Formula One) که در جریان ورزش سکی مغزش جراحت برداشته بود، اجرا شد. مایکل شومایخر بارها با این طریقه به خواب برده شد.

در ترپیوتیک هیپوترمیا (therapeutic hypothermia) با پایین آوردن درجهء حرارت بدن، انسان به خواب برده می شود، میتابولیزم خیلی ها کندتر فعالیت می کند و باعث آن می شود که بیمار برای مدت های خیلی طولانی زنده بماند تا داکترها برای نجاتش شیوه های تازه را جستجو کرده و بیابند. در حالات جراحات مغزی، ترپیوتیک هیپوترمیا از التهاب مغز جلوگیری می کند.

به این ترتیب دیری نخواهد گذشت که انسان در این چشم برهم زدن خودرا در مریخ و یا خیلی دور تر از بیابد و همهء دشواری های سفر در فضا هم با دیدن خواب های شیرین سپری شود.

Leave a Reply