خالد حسینی «…و کوه ها انعکاس دادند»

خالد حسینی که با نوشتن رمان پر فروش «گدی پران باز» شهرت جهانی یافت و بعد هم رمان « هزاران خورشید تابان» را نوشت، اینک شش سال بعد از نشر نخستین رمانش می گوید، نوشتن سومین رمان را تمام کرده است.

 خالد حسینی که در سال 1965 در شهر کابل به دنیا آمد و در امریکا تحصیلاتش را در رشتهء طبابت تمام کرده است، تا سال 2005 به حیث داکتر در یک شفاخانهء لاس آنجلس امریکاایفای وظیفه می کرد.

 خالد حسینی می گوید، با دوری از مکتب هنری رمانتیزم که می تواند بین فرهنگ ها فاصله ایجاد کند، وی می خواست یک پل ارتباط انسانی را بین مردم افغانستان و غرب ایجاد کند.

 خالد حسینی در اخیر هفتهء که گذشت درایالت کلیفورنیا با صحبت در مورد تعهداتش در برابر مردم افغانستان، گفته است:

«هنوزهم درغرب افسانه های در مورد اینکه افغانستان تا اکنون هم درگیر قرن دوازدهم است، وجود دارد. یک عنصر رمانتیک و اینکه افغان ها گویا از غرب متنفر اند نیز در آن دخیل است.»

 خالد حسینی می گوید:

«مردم افغانستان طبعاً در مورد عملیات های شبانه و تلفات افراد ملکی شکایت های دارند، این واقیعت است که آن ها قوای خارجی را در کشور شان نمی خواهند. اما آنها محاسبهء شان را کرده اند و تصمیم گرفته اند که دلیل خوب برای بودن آن ها وجود دارد و آن را به چشم اشغال نمی بینند.»

به گفته خالد حسینی، نمایش خانهء نوتینگهام (Nottingham Playhouse) و تیاتر همگان لیورپول (Liverpool Everyman theatres) امتیاز نخستین نمایش تیاتری رمان «گدی پران باز» را حاصل کرده اند.

 خالد حسینی در سال 2003 رمان «گدی پران باز» را نوشت و این رمان تا اکنون در 70 کشور جهان ترجمه و چاپ شده است. رمان گدی پران باز که در مورد یک پسرجوان باشندهء وزیر اکبر خان به نام «امیر» و نوکر هزارهء پدرش نوشته شده است، حوادث مربوط به سقوط نظام پادشاهی، تهاجم اتحادشوروی، مهاجرت ها و دوران حاکمیت طالبان را در افغانستان در بر می گیرد.

 رمان « هزاران خورشید تابان» در سال 2007 چاپ شد و تا اکنون 38 ملیون نسخهء این دو اثر خالد حسینی فروخته شده است.

 خالد حیسنی گفته است، طرح رمان تازه اش را که «و کوه ها انعکاس دادند»

(And the Mountains Echoed) نام دارد را تمام کرده است.

 رمان «و کوه ها انعکاس دادند»در ماه می سال جاری چاپ خواهد شد.

 خالد حسینی که به حیث سفیرحسن نیت کمشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد کار می کند، می گوید:

«استفاده از جنگ برای سرگرمی عامه درست است، مشروط بر آنکه مسوولانه صورت گیرد.»

Leave a Reply