آزمایش “آب” برای تکنولوژی “فایبر بی سیم”

(ترجمهء هژبر شینواری)

امروز کمتر کسی را در جهان می توان یافت که نام شرکت خدمات انترنتی و تکنولوژی گوگل (Google) را نشنیده باشد.

به کمک خدمات این شرکت می توان در یک چشم بر هم زدن به اطلاعات مورد نیاز در دور ترین نقطهء جهان دسترسی حاصل کرد، با استفاده از جی. میل می توان ایمل فرستاد، دیدن ویدیو ها و حتی فلم های مورد علاقه از طریق یوتیوب به یک امر عادی و روزمره تعدادی زیاد در این جهان مبدل شده است.

امروز گوگل موترهای را می سازد که بدون راننده صدها هزار کیومتر را بی حادثه طی کرده اند. شرکت گوگل با ساختن گوگل گلاس یا عینک های گوگل تصور را در مورد استفاده از کمپیوتر دگرگون ساخت و با توسعهء برنامهء بالون های پروژهء لون، شرکت گوگل می خواهد خدمات انترنتی را در سرتاسر جهان مفت و مجانی سازد.

اما اینک شرکت گوگل برای آزمایش تکنولوژی جدیدی آماده گی می گیرد که شاید تهداب و اساس مستحکم را برای نسل آیندهء خدمات فایبر انترنتی فراهم کند.

شرکت گوگل از کمیسیون فدرالی ارتباطات ایالات متحدهء امریکا خواستار اجازهء آزمایش اشکال متعدد تکنولوژی جدید بی سیم به شمول فریکانسی موج میلی متر در ایالت کلیفورنیا آن کشور شده است. فریکانسی موج میلی متر توانایی انتقال سریع حجم زیاد اطلاعات را داشته و تا اکنون از آن به ندرت استفاده شده است.

در زمرهء آزمایش های که قرار است شرکت گوگل انجام دهد یکی هم انتقال امواج رادیویی میلی متر به شیوه های مختلف و طریقه های متفاوت به شمول آب است که تا اکنون کمتر تجربه شده است. اینکه شرکت گوگل این آزمایش ها را از طریق آب چگونه انجام خواهد داد؟ با کسب اطلاعات تازه در برنامه های آینده ” از جهان ساینس و تکنولوژی” خواهید شنید.

به این ترتیب با پخش مستقیم خدمات انترنتی به خانه ها  شرکت گوگل دریچه تازهء از شیوهء ارایهء خدمات انترنتی را باز خواهد کرد که تا اکنون صرف توسط شرکت های ورزیون (Verizon) و ای. تی. ان. تی از آن استفاده می شود.

به عقیدهء دانشمندان تکنولوژی ارتباطات، از آزمایش های تازهء شرکت گوگل چنین بر می آید که این شرکت خدمات انترنت بی سیم را به خدمات فایبر بی سیم گوگل توسعه خواهد داد و خیلی سریع تر و ارزان تر بطور مستقیم به خانه ها خدمات انترنتی را فراهم خواهد ساخت.

Leave a Reply