فلم «بی عدالتی، سرگذشت زنان افغان در زندان»

از نمایش فلم «بی عدالتی، سرگذشت زنان افغان در زندان» توسط اتحادیهء اروپا جلوگیری شد. اتحادیهء اروپا می گوید این فلم را به دلیل آن نشر نکرده است که شاید نمایش آن باعث تهدید دو زنی شود که در آن سهم دارند.

اما منقدین می گویند، اتحادیهء اروپا با هراس از زیانمند شدن روابطش با حکومت افغانستان از نمایش فلم ممانعت کرده است.

فلم «بی عدالتی، سرگذشت زنان افغان در زندان» از سرنوشت دردناک و متاثر کنندهء یک زن 19 ساله یی حکایت می کند که توسط یک پسرکاکایش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و بعد هم به اتهام داشتن روابط بدون نکاح که در افغانستان جرم پنداشته می شود، به 12 سال حبس محکوم شده است.

آژانس خبری اسوشیتدپرس می نویسد:

قاضی برای این خانم گفته بود، اگر به ازدواج با پسر کاکای متجاوزش که با دادن رشوت از مجازات و زندانی شدن رهایی یافته، رضایت دهد، اورا رها می کند. اما زن قبول نکرد و دخترکش را در زندان به دنیا آورد. اینک زن مجبور است، کودکش را در عقب میله های زندان بزرگ کند.

هیدربار(Heather Barr) یک تحقیق کنندهء سازمان دیده بان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید:

«یک تعداد زیاد از زن ها با قضیه های مشابه در افغانستان زندانی می شوند.»

بر اساس گزارش ها و مطالعات سازمان ملل متحد، بیش از نصف 300 تا 400 زندانی زن در افغانستان به اتهام داشتن روابط جنسی، آنچه که جرایم اخلاقی نامیده می شود زندانی شده اند. همچنان زنان به اتهام فرار از نزد شوهران شان که براساس قوانین افغانستان جرم محسوب نمی شود، نیز زندانی می باشند.

هیدربار(Heather Barr) می افزاید:

«به نظر می رسد، اصلاحات قضایی نیز نتوانسته است در این زمینه کمک کند و به وعده های داده شده، برای بهسازی وضعیت زنان عمل نشده است.

فلم «بی عدالتی، سرگذشت زنان افغان در زندان» از سرگذشت زن 26 سالهء دیگری که از نزد شوهرش که همواره اورا مورد لت و کوب قرار می داد و با یک پسر جوانی که می گوید اورا دوست دارد، فرار کرده، نیز قصه می کند.

با وصف آنکه وی می گوید که با آن پسر روابط جنسی نداشته، اما به جرم زنا دستگیر و زندانی شده است.

پولیس بدون در نظر داشت اینکه زن قبلاً شوهر داشته است، می گوید:

«وی باکره نیست.»

دوست پسر زن در آنسوی دیوار زندانیست. آن ها توسط محافظین زندان، پیام هایشان را تبادله می کنند.

یک منبع آگاه که از افشای نامش خودداری کرده است می گوید، اتحادیهء اروپا ساختن این فلم را در سال 2010 به مثابه یک برنامهء منعکس کنندهء حقوق زنان در افغانستان تایید نمود و برای ساختن آن 70 هزار یورو یا 96 هزار دالر مصارف تولید را منظور کرد. اما در ماه فبروری تغییر عقیده داده، گفت، نمایش این فلم باعث تهدید دو زنی خواهد شد که در آن سهم دارند.

بی اعتبار ساختن سیستم عدلی افغانستان که در حال بازسازی و اصلاح قرار دارد، یکی از دلایل دیگر جلوگیری از نمایش این فلم وانمود شده است.

در حین حال در بین حلقات حقوق بشر این احساس وجود دارد که با جلوگیری از نمایش فلم «بی عدالتی، سرگذشت زنان افغان در زندان» یک زمینهء دیگر در مورد انعکاس یک مسالهء مهم و جلب توجه همگان به آن، از دست رفته است.

Leave a Reply