چینوک در افسانه ها و اسطوره ها

اخیراً در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک در اثر سقوط یک طیارهء هلیکوپتر چینوک امریکایی 38 تن کشته شدند. 31 تن آن ها سربازان نیروهای خاص امریکایی و 7 تن دیگر سربازان کماندوی افغان بودند.

رییس جمهور ایالات متحدهء امریکا، بارک اوباما از سقوط این طیارهء چینوک در افغانستان، ابراز تاثر کرد.

بعد هم مقامات نظامی قوای بین المللی گفتند، در اثر عملیات آن ها همهء افراد طالبان که مسوول سرنگونی این هلیکوپتر چینوک امریکایی در ولایت میدان وردک بودند، کشته شده اند.

قوماندان عمومی قوای امریکا در افغانستان جنرال جان الن در یک کنفرانس خبری در مقر وزارت دفاع امریکا گفت:

«روز دوشنبه در اثر حملهء یک طیاره جت اف 16 امریکایی ده تن که در سقوط هلیکوپتر چینوک امریکایی به روز شنبه در ولایت میدان وردک، به شمول یکی از قوماندانان طالب بنام ملا محب الله که راکت را بسمت هلیکوپتر چینوک فیر کرده بود، کشته شدند.

طیارات چینوک یا بویینگ (CH-47) در سال 1960 توسط بویینگ ورتول (Boeing Vertol) دیزاین شده است. این هلیکوپتر ها دارای دو انجن بوده، حدود 315 کیلومتر در ساعت سرعت داشته، تا اکنون 1179 فروند آن ساخته شده است.

در جنگ ویتنام حدود 750 هلیکوپتر چینوک اشتراک داشت و حدود 200 فروند آن در اثر حودات مختلف سقوط کرد.

chinook

در جنگ های ایران با عراق، قوای هوایی ایران از از طیارات هلیکوپتر چینوک استفاده می کرد.

درجنگ بالای جزایر فالکند، هردو طرف درگیری، هم انگلستان و هم ارجنتاین از طیارات هلیکوپتر چینوک استفاده کردند.

اینک در جنگ افغانستان و عراق نیز از طیارات هلیکوپتر چینوک وسیعاً استفاده می شود.

واژهء چینوک از جریان باد های که در غرب امریکایی شمالی، دشت ها و علفزاران سبز کانادا می وزند، گرفته شده است. باد های چینوک گرم بوده، با خود زنده گی، گرما و زایش را به ارمغان می آورند. یک موج سریع باد های چینوک می تواند، یک متر برف را از بین برده، ذوب کند.

واژهء چینوک با افسانه ها و اسطوره ها نیز گره خورده است. می گویند دختر زیبا، خونگرم و بی قرار سرخپوست، بنام “باد چینوک”، در سواحل اقیانوس اقیانوس آرام به عشقش گلاسیه (Glacier) رسید و آرام گرفت.

سرخپوستان قبیلهء چینوک که امروز در سواحل دریای کولمبیا در نزدیک اقیانوس آرام زنده گی آرام می کنند؛ خودشان را ادامه دهندهء آن عشق و گرما، محبت و شجاعت مادرشان « باد چینوک » می دانند.

با تفاوت از افغانستان که اقوام آن اگر احمدزی اند یا بارکزی، ابراهیم خیل و یا جبارخیل که خودرا منسوب به نیاکان مرد خود می دانند، قبیلهء چینوک به شور و عشق، شجاعت و صداقت نیاکان مادر شان خودرا منسوب دانسته، به نام مادربزرگ شان «چینوک» یاد می شوند.

Leave a Reply