ایجاد شبکهء موازی انترنت در جهان

با اتکا به اسناد و منابع محرم دیپلوماتیک روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد:

تلاش ها به خاطر ایجاد یک شبکهء موازی و متبادل انترنت و تلفن موباییل در جهان بعد از آن سرعت یافت که رییس جمهور سابق مصر حسنی مبارک در آخرین روز های حاکمیتش شبکهء انترنت را در آن کشور قطع کرد.

در جریان ماه های اخیر در کشور های شمال افریقا و شرق میانه، تظاهر کننده گان به خاطر برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت هایشان، وسیعاً از شبکهء انترنت استفاده کردند. در پاسخ برخی از حکومت های بر سر اقتدار در این کشور ها، سرویس خدمات انترنتی را قطع نمودند.

روزنامهء نیویارک تایمز با نقل قول از مقامات امریکایی که از افشای نام آن ها خودداری کرده است، می نویسد: بر اساس یک برنامه مشخص، وزارت های خارجه و دفاع ایالات متحدهء امریکا مبلغ 50 ملیون دالر را بالای ایجاد یک شبکهء مستقل تلفن موبایل در افغانستان مصرف کرده اند که با استفاده از آنتن پایگاه های نظامی فعالیت می کند. هدف این شبکه، عکس العمل در مقابل احتمالات فلج شدن سرویس خدمات مخابراتی حکومتی توسط شورشیان طالب می باشد.

روزنامهء نیویارک تایمز با نقل قول از کسانی که در ایجاد این نوع شبکه ها نقش دارند می نویسد:

وزارت خارجهء امریکا همچنان ایجاد یک سیستم ارتباطی ستلایت را تمویل می کند که به فعالان سیاسی کشور های نظیرایران، سوریه و لیبیا امکان می دهد که خارج و دور از دسترسی حکومت هایشان، ارتباط را بر قرار کنند.

پروژه دیگر که بالای آن کار می شود «انترنت در یک بکس دستی» نام دارد، که به ساده گی می توان آن را از سرحدات عبور داده، زمینه را برای ارتباطات بیسم و اتصال با انترنت مساعد ساخت.

خانم هیلاری کلنتن وزیر خارجهء امریکا از این تلاش های امریکا حمایت می کند.

روزنامهء نیویارک تایمز از یک ایمل هیلاری کلنتن نقل قول می کند که در این رابطه نوشته است:

«ما می بینیم که هر روز تعداد بیشتر مردم در سر تاسر جهان با استفاده از شبکهء انترنت، تلفن های موبایل و سایر تکنولوژی می کوشند، زمانیکه بر ضد بی عدالتی ها اعتراض کرده و به خاطر تحقق آرمان هایشان تلاش می کنند، صدای شان شنیده شود.»

روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد:

همچنان دیپلومات های امریکایی با کارمندان استخبارتی ملاقات می کنند که تلیفون های چینایی را در نزدیک سرحدات کوریای شمالی، طوری زیر خاک پنهان می کنند که بعداً می شود آن ها را از زیر خاک بیرون کرده، تماس های مخفی و رمزی را توسط آن ها انجام داد.

 

Leave a Reply