روابط اسامه بن لادن با ملا محمد عمر

اسناد یافت شده در خانهء که بتاریخ دوم ماه می سال گذشته میلادی در شهر ایبت آباد پاکستان اسامه بن لادن رهبر شبکهء القاعده در آن جا کشته شد، نشان می دهد که بین رهبران ارشد شبکهء القاعده و ملا محمد عمر رهبر طالبان تماس و مشورت های منظم در مورد انجام عملیات های مشترک برضد نیرو های ناتو، حکومت افغانستان و برخی اهداف در پاکستان، وجود داشته است.

روزنامهء گاردین چاپ بریتانیا می نویسد:

ارتباطات بین طالبان وشبکهء القاعده مثلت مذاکرات بین ملا محمد عمر، اسامه بن لادن و ایمن الظواهری را نشان می دهد که گفته می شود که بعد از سقوط طالبان از افغانستان فرار کرده و تا اکنون در پاکستان بسر می برد.

یک منبع آگاه از این اسناد یافت شده در مخفی گاه اسامه که در واشینگتن مستقرمی باشد به روزنامهء گاردین گفته است، این اسناد یک درجهء خیلی مهم و بلند از تقارب و نزدیکی عقیده وی را بین آن ها نشان می دهد.

یکی از نکات اساسی بحث ها بین تحلیل گران و پالیسی سازان همواره این بوده است که آیا طالبان یک اجندای افغانی و ملی را پیش می برند، یا اینکه دوباره یک پناهگاه امن را برای القاعده فراهم خواهند کرد؟

آیا می شود آنها را قانع ساخت تا تروریزم را نکوهش کنند؟ و این اطلاعات جدید امید به مذاکرات صلح را در افغانستان کاهش می دهد.

به عقیدهء برخی تحلیل گران با آنکه ملا محمد عمر یک رابطهء عمیق را با اسامه بن لادن و ایمن الظواهری برقرار کرده است، اما امکان دارد که سایر قوماندانان ارشد طالبان این مشارکت نزدیک با شبکهء القاعده را پر از دشواری ارزیابی کنند.

بر اساس تخمین مقامات استخباراتی غربی کمتر از 100 فعال شبکهء القاعده در افغانستان باقی مانده اند. سال گذشته سازمان ملل متحد در لست تحریم های بین المللی شبکهء القاعده را از طالبان مجزا ساخت.

خانم هیلاری کلنتن وزیر خارجهء امریکا و دیوید کامرون وزیر خارجهء بریتانیا هردو گفته اند که بعد از سال 2014 زمانیکه نیرو های بین المللی افغانستان را ترک می کنند، یک تفاهم سیاسی که در آن طالبان نیز دخیل باشند، کلید ثبات در افغانستان است.

اسناد بدست آمده همچنان تماس های مستقیم اسامه بن لادن را با گروپ شورشیان بکوحرام (Boko Haram) در نایجیریا نیز نشان می دهد. گروپی که به یک سلسلهء از حملات انتحاری در سال گذشته متهم شده است.

روزنامهء گاردین چاپ بریتانیا می نویسد:

در اسناد یافت در مخفی گاه اسامه بن لادن بیشتر اهداف وسیع و ستراتیژیک بر شمرده شده است و کمتر حاوی برنامه ریزی های مشخص می باشد.

بعد از سقوط طالبان در سال 2001 خانم ها و اطفال اسامه بن لادن افغانستان را ترک کرده، نخست به کراچی رفتند.

شخص اسامه بن لادن بعد از سپری کردن مدتی در ولایت کنر و در امتداد سرحدات افغانستان با پاکستان در سال 2004 بطور دایمی در پاکستان مستقر شد. تا اینکه بتاریخ دوم ماه می سال 2011 میلادی توسط نیرو های خاص امریکایی در شهر ایبت آباد در داخل قلمرو پاکستان کشته شد.

Leave a Reply