فلم جوانان چاپ انداز

فلم جوانان چاپ انداز (Buzkashi Boys) می تواند برای جوایز اسکار کاندید شود.

فلم جوانان چاپ انداز (Buzkashi Boys) را فلمساز امریکایی سام فرنچ تهیه کرده و سناریوی آن را مشترکاً با مارتین دسموند روی (Martin Desmond Roe) نوشته است.

فلم «جوانان چاپ انداز» از علاقمندی دو جوان باشندهء شهر کابل به ورزش باستانی بزکشی و رویایی شیرین آن ها در مورد چاپ انداز شدن حکایت می کند.

فلم جوانان چاپ انداز (Buzkashi Boys) که در افغانستان فلمبرداری شده است، یک امکان نادر را برای صنعت نوپا و کوچک سینمای افغانستان مساعد می سازد تا توجهء بیننده گان بین المللی را بخود جلب کند.

فلمساز امریکایی سام فرنچ که روی ساختن فلم های مستند در افغانستان کار می کند، با اظهار اینکه از دیدن تصویر افغانستان به مثابهء عرصه برخورد ها و منازعات روی پردهء سینما خسته شده است، می گوید:

«آنچه را که در غرب ازافغانستان نمایش داده می شود، آنچه نیست که ما در این جا می بینیم. اخبار مملو از انفجار بمب هاست. مرمی ها و چادری قصهء افغان های نیست که من آن ها در افغانستان می شناسم و دوست دارم.»

سام فرنچ می گوید:

«یکی از رسالت های من اینست که چهرهء دیگر افغانستان را به جهان بشناسانم.»

در فلم جوانان چاپ انداز (Buzkashi Boys) هنرمندان افغان فواد محمدی، ولی تلاش و جوانمرد پاییز نقش آفرینی کرده اند.

دریکسال فلم های داستانی ساخته شده در افغانستان را می توان با انگشتان یکدست شمرد.

سلیم شاهین که دو کمپنی فلمسازی در کابل دارد، می گوید:

«بازار سینمای افغانستان با فلم های خارجی پر شده است. هر خانه کیبل و یا هم گیرندهء ستلایت داردو هر خانه در حقیقت به یک سینما تبدیل شده است و هر کس فلم های زیاد برای تماشاه دارد. پس چرا به سینما بروند؟»

برخی کیفیت پایین را یکی از دلایل عدم علاقمندی مردم افغانستان به محصولات سینمایی آن کشور می دانند.

مسیح تاجزی که به یک فامیل هنرمند افغان تعلق دارد و در جریان ساختن فلم «جوانان چاپ انداز» یک دورهء آموزش و تریننگ را تحت نظر سام فرنچ سپری کرده است، با تاکید بر اهمیت کار با کارگردان این فلم، می گوید:

« اکثر مواد درسی در موسسات آموزشی هنر سینما در افغانستان کهنه و با شرایط معاصر ساز گار نیستند و برخی فلمسازان افغان هم دانش و تجربهء لازم ساختن فلم را ندارند.»

فلم «جوانان چاپ انداز» در فستیوال فلم های کوتاه در شهر لاس آنجلس امریکا برندهء جایزه بهترین فلم شد و اینک می تواند برای جوایز اسکار نیز کاندید شود و از کجا که نتواند این جایزه با اعتبار بین المللی را کمایی کند!

 

 

Leave a Reply