به بهانهء سفر بی برگشت ظاهر هویدا هنرمند پیشتاز و پر آوازهء افغان

ظاهر هویدا هنرمند پیشتاز و پر آوازهء افغان صبح روز دوشنبه پنجم مارچ سال 2012 میلادی در شهر هامبورگ آلمان چشم از جهان پوشید.

ظاهرهویدا به تاریخ بیست و هشتم فبروری سال 1945 میلادی در یک خانوادهء روشنفکر افغان چشم به جهان گشود. پدرش اهل شعر وادب موسیقی و فرهنگ بود.

هویدا از سن پنج سالگی به هنر موسیقی روی آورد. پدرش که در آن زمان کارمند دولت در شهر مزارشریف بود، متوجهء عشق سرشار فرزندانش به هنر موسیقی شد و برای آموزش ظاهر و کبیر هویدا معلمی را استخدام کرد.

ظاهرهویدا هنرمندی بود که با تحمل دشواری های زنده گی خودش را ساخت، از زنده گی، درد ها رنج هایش آموخت، و هنرش را با آن مفهموم بخشید.

در سال های چهل و پنجاه شمسی ظاهر هویدا در زمره نخستین هنرمندانی بود که گروهء آماتوران موسیقی را در همکاری با عزیز آشنا تاسیس کردند.
گروهء موسیقی هنرمندان آماتور برای نخستین بار تصور را در مورد هنرموسیقی در افغانستان دگرگون ساخت، آن را از خرابات به خانواده های روشنفکر کابل برد و در شکل گیری تصویر جدید و معاصر موسیقی پاپ افغانستان نقش بازی کرد.

ظاهر هویدا در معرفی موسیقی افغانستان به کشور های منطقه نقش به سزایی داشت. وی در 1351 شمسی برای تحصیل به ایران سفر کرد و در آنجا با آهنگ «کمر باریک من» به شهرت رسید. بعد نه تنها بسیاری از هنرمندان ایرانی و تاجک آهنگ «کمر باریک…» را اجرا کردند، بلکه با آن موج تازهء از «افغانی خوانی» با خواندن و زمزمهء آهنگ های افغانستان در ایران و تاجکستان آغاز شد.

ظاهرهویدا در طول زنده گی پر بارهنریش تقریباً همهء آهنگ هایش را خودش ساخته بود.
ظاهر هویدا صرف یک آواز خوان و هنرمند نبود. وی در شمار هنرمندانی است که هنرش را نمی توان از شخصیت، اندیشه و آرمان هایش جدا کرد.
هویدا هنرمند چند بعدی یی بود که در عرصه های هنر موسیقی، شعر و ادب، سینما، تیاتر و نقاشی افغانستان از خود آثاری به جا گذاشته است. ظاهرهویدا مشوق ده ها هنرمند افغان درعرصه های مختلف هنر و موسیقی به شمول مرحوم احمد ظاهر بوده است.
قلب هویدا برای همگان جایی کافی داشت.

ظاهرهویدا خود خواهی، خود ستایی و کمر خم کردن را در برابر قدرت نمی شناخت. زنده گی هویدا درس آزاده گی و وفاداری به اصل حقیقت، برای نسل هایست که در هنر افغانستان بعد از او می آیند و پای بر نقش پا های او می نهند.

رادیو آزادی در گذشت این هنرمند پیشتاز و پر آوازهء افغان را یک ضایعهء بزرگ هنری دانسته، به خانواده آن مرحومی و همهء دوستداران هنر تسلیت می گوید.

    روحش شاد و بهشت برین منزلگه اش باد!

برای شنیدن این مطلب بالای این متن کلیک کنید

Leave a Reply