علمی

گرافن (graphene) صد بار محکم تر از فولاد!؟

(ترجمهء هژبر شینواری) به یقین که می دانید کاربن یک عنصر خیلی مهم و حیاتی بوده، حتی طبیعت و موجودات زنده را نمی توان بدون آن تصور کرد. اما آیا می دانید که کاربن خالص به ضخامت یک اتوم که به نام گرافن (graphene) یاد می شود و تقریباً شفاف می باشد، حدود 100 بار محکم تر از فولاد است؟ قدرت محکم بودن گرافن در سطحیست که اگر وزن یک فیل بالای نوک پنسل متمرکز شود، شاید بتواند ورقهء گرافن را سوراخ کند. دانشمندان جهان برای ده ها سال در ... ادامه
1 2