ساینس و تکنولوژی

نخستین ایتلاف انسان با حیوانات از “گرگ های خاکستری” آغاز شد

ده ها هزار سال قبل از امروز، قبل از آغاز انترنت و انقلاب صنعتی، قبل از ادبیات، ریاضی و پیش از عصر برونز و آهن و حتی قبل از آنکه انسان به زراعت آغاز کند، نخستین ایتلاف اش را با حیوانات آغاز کرد. اما این ایتلاف با مرغ های خانگی و پشک صورت نگرفت. براساس دریافت های اخیر دانشمندان، نخستین ایتلاف انسان با گرگ های خاکستری صورت گرفت و این همکاری و مشارکت سرنوشت هردو موجود را متغییر ساخت. به نوشتهء نشریه داتلانتیک، ایتلاف ... ادامه

آیا المونیوم می تواند مانند شیشه کاملاً شفاف باشد؟

عنصر کیمیاوی المونیوم که سمبول آن (Al) و نمبر اتومیک آن 13 است از جمله فلزاتیست که انسان آن را از زمانه های خیلی باستان می شناسد. این فلز که رنگ نقره یی روشن دارد، نرم، غیر مقناطیسی وعادی جریان برق است. چون در برابر پروسهء اوکسدیشن یا زنگ زدن مقاوم است از آن در عرصه های مختلف زنده گی و تکنولوژی استفاده می شود. استفاده از المونیوم خیلی وسیع است، امروز آن را می توان از لوازم منزل و بهداشت گرفته تا موتر، طیاره و راکت، ... ادامه

تکنولوژی جدید به دریور های “نشه” اجازهء راننده گی نمی دهد

سالانه صد هزار تن در اثر حادثات ترافیکی در جهان کشته می شوند و به عقیدهء کارشناسان یکی از عوامل اساسی که باعث حادثات ترافیکی می شود، راننده گی در حالت نشهء ناشی از استفادهء مشروبات الکلی است. صرف در ایالات متحدهء امریکا سالانه حدود 10 هزار تن در اثر راننده گی در حالت نشهء ناشی از مشروبات الکلی کشته می شوند. اخیراً ادارهء مصوونیت ترانسپورت شاهراه های امریکا تکنولوژی جدیدی را معرفی کرد که میزان الکل را در خون ... ادامه

“موجودات فضایی” عکس های واقعی یا تیوری توطیه؟

(هژبر شینواری) هرزمانیکه انسان بسوی آسمان و ستاره گان می نگرد، نا خودآگاه این سوال در ذهن وی خطور می کند: چطورممکن است که در بین این همه ستاره و سیارهء بیشتر از ریگ های بیابان، موجودات زنده و حیات در کهکشان های دور وجود نداشته باشد؟ اما با وصف رشد و انکشاف تکنولوژی فضایی تا امروزهم حیات در سایر سیارات کشف نشده است و با آنکه هر چند گاهی در این جا و آنجا در مورد بشقاب های پرنده (UFO) و بازدید موجودات فضایی از کرهء زمین ... ادامه
1 2 3 4 7