با محیط زیست مهربان باشیم

«زنده گی در محیط مسموم و زهر آلود»

کشف بزرگ در مورد حیات «زنده ماندن در محیط مسموم و زهر آلود»  اعلان تازهء ناسا یا ادارهء تحقیقات فضای امریکا افواهات نتشر شده در رسانه ها در ارتباط به زنده گی موجودات در خارج از کره زمین را خاموش ساخت. در حالیکه مرد کوچک اندام فضایی که تصویر آن را در فلم (ET) ستیفن سپیلبرگ ارایه کرد، هنوزهم به حیث یک خیال و رویایی علمی باقی خواهد ماند، یک گروهء دانشمندان به کشف مهم نایل شدند که می تواند یک گذار در سطح آگاهی و دانش ... ادامه

در مورد محیط زیست چی می دانید؟

بار ها از بزرگان شنیده ایم که گفته اند، در گذشته ها زمستان های کابل خیلی سرد بود، برف و باران زیاد می بارید و هوا آنچنان صاف، تازه و مشک باران بود که شعرا از صاحب تا قاری زاده در وصف آن سرود اند. با آنکه این آهنگ در دل ها نشسته است، ولی با دریغ و درد که امروز با درنظر داشت وضعیت آب و هوای شهر کابل، این شعر و آهنگ زیبا نیز مبالغه می نماید. نه تنها که وضعیت محیط زیست در کابل و در افغانستان، بلکه در سرتاسر جهان به سرعت در ... ادامه

محیط زیست چیست؟

محیط زیست عبارت از همهء محیط‌ هایست که در آن‌ها زنده گی جریان دارد. یعنی اینکه مجموعه‌ء عوامل فیزیکی خارجی و ارگانیزم های زنده یی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با هم در ارتباط اند، مشترکاً با هم محیط زیست را تشکیل داده، بر تغییر، نشو نما، رشد، بقا و رفتار خود و سایر موجودات زنده تأثیر می‌گذارند. به عبارتء دیگر محیط زیست عبارت از مجموعهء عوامل جاندار و غیر جاندار فیزیکی و کیمیاوییست که بر حیات تأثیر ... ادامه

بخش های اساسی کرهء زمین

لیتوسفر چیست؟ · قشر و آنچه که بالای قشر زمین قرار دارد به نام لیتوسفر یاد می شود، که آن را بعضاً به نام سنگ کره نیز یاد می کنند. لیتوسفر حدود 100 کیلومتر ضخامت داشته، عمدتاً از عناصر و مرکبات کیمیاوی مختلف تشکیل شده است. اوکسیژن فراوان ترین عنصر کیمیاوی در لیتوسفیر بوده، حدود 47 درصد وزن همهء سنگ ها را به خود اختصاص می دهد. بعد از آوکسیژن مقدار سلیکون در لیتوسفر 27 در صد می باشد که مشترکا با هم دو بر سوم حصهء لیتوسفیر ... ادامه
1 2 3 4 5