با محیط زیست مهربان باشیم

آلوده ترین هوای جهان در شهر زابل ایران

آلوده ترین هوای جهان در شهر زابل ایران ثبت شده است و از جملهء پنج شهرجهان که دارای آلوده ترین هوا اند، چهار آن در کشور هند است. با آنکه کارشناسان سازمان صحی جهان پذیرفته اند که هند با آزمون های جدی در زمینهء آلوده گی هوا مواجه است، اما وضعیت در برخی کشورهای جهان آنقدر بد است که نسبت عدم موجودیت سیستم نظارت یا دیده بانی از وضعیت آلوده گی هوا نمی شود آن ها را در ردبندی آلوده گی هوای سازمان صحی جهان شامل ساخت. به ... ادامه

گرم شدن اقلیم، طوفان ها و تندبادهای کمتر، اما وحشتناک تر

(هژبر شینواری) گرم شدن اقلیم زمین یکی از مسایلی است که در این روز ها در مورد آن خیلی گفته می شود. اما در مورد اینکه گرم شدن اقلیم باعث آن می شود تا تعداد گردبادهای شدید کاهش یافته، اما قوی تر و وحشتناک تر شود، کمتر شنیده ایم. گردبادهای شدید، طوفان های موسمی حاره ای اند که با قدرت خطرناک طبیعی باعث خسارات زیاد حتی در کشورهای پیشرفته جهان می شود. با گرم شدن اقلیم زمین، مقدار زیاد حرارت در اتمسفیر زندانی شده، دوباره به ... ادامه

ماه می 2014، بلندترین سطح CO2 در دوملیون سال اخیر

در چند دههء اخیر نگرانی ها در مورد تغییر اقلیم جهان بیش از هرزمان دیگر افزایش یافته است. دانشمندان بطور پیهم از گرم شدن اقلیم زمین کرهء زمین خبر می دهند و این نکته موضع بحث های داغ و اجندای ده ها کنفرانس بین المللی بوده و در صدر اجندای چندین اجلاس سازمان ملل متحد قرار هم داشته است. در مورد اینکه افزایش گازهای گلخانه ای و بطور خاص افزایش گاز کاربن دای اوکساید باعث آن می شود تا گرما در مدار زمین زندانی شده، در نهایت ... ادامه

امریکا و فرانسه خواستار همکاری بین المللی در مورد اقلیم جهان شدند

بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحدهء امریکا و فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه در یک مقالهء که در روزنامه های واشنگتن پوست و لوماند نشر شده است، خواستار حمایت سایر ملل جهان از پیگیری تلاش ها به خاطر نیل به یک قرار همه جانبه و بلند همتانه در مورد کاهش گاز های گلخانه یی در جهان شده اند که باید از طریق اتخاذ گام های عملی مشخص در کنفرانس بین المللی اقلیم جهان در سال 2015 میلادی در پاریس برداشته شود. روسای جمهور امریکا و ... ادامه
1 2 3 4 5