با محیط زیست مهربان باشیم

برگ های مصنوعی “فابریکه تولید کود کیمیاوی”

در سال 2011 میلادی برگ های مصنوعی که در پوهنتون هاروارد امریکا ساخته شده بودند، مانند برگ های اصلی انرژی آفتاب را به مواد سوخت تبدیل می کردند. بعد هم این برگ ها توانستند به کمک انرژی آفتاب، آب را به هایدروجن و اکسیجن تجزیه کرده از این مواد سوخت، انرژی برق را تولید کنند. دانیل نوسیره(Daniel Nocera ) در سال 2011 میلادی با ساختن برگ های مصنوعی در پوهنتون هاروارد امریکا توانست با جذب انرژی آفتاب در آنها باعث تامل کیمیاوی شده، ... ادامه

آیا کشف سیارات جدید به سوال”آیا ما در این کاینات تنهاییم؟” پاسخ خواهد داد؟

تلسکوپ فضایی سپتزر(Spitzer Space Telescope) ادارهء تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا برای نخستین بار یک سیستم مشتمل به هفت سیارهء به اندازهء کرهء زمین را کشف کرد که بدور یک ستاره می چرخند. از جمله این هفت سیاره، سه آن، بطور دقیق در یک مدار “قابل حیات” قرار دارند. احتمال خیلی زیاد موجودیت آب در یکی از این سیارات که پر از صخره های سنگی است، وجود دارد. این کشف تازه یک رکورد جدید در مورد تعداد سیاراتی که در d; مدار قابل حیات در ... ادامه

“کینوا” غذای فردای جهان

کینوا(Quinoa- pronounced Keen-wah) که دانه های آن چیزی شبیه به دانه های ارزن است، مهمترین منبع غذایی را در امپراتوری اینکا تشکیل می داد و آن را به نام “مادر حبوبات” یاد می کردند. از کینوا در امپراتوری اینکا به آن پیمانهءاستفاده می شد که امروز در جهان از گندم استفاده می شود. امپراتوری اینکا یا اینکان(Incan Empire, Inka Empire) بزرگترین امپراتوری قبل از تاریخ کلمبیاین در امریکا به شمار می آید.  به عقیدهء برخی دانشمندان احتمال دارد ... ادامه

تلفات ناشی از آلوده گی هوا تا سال 2040 افزایش خواهد یافت

سازمان بین المللی انرژی می گوید، در صورتیکه پالیسی تولید و  استفاده از انرژی در سطح جهان تغییر نکند، گراف تلفات ناشی از آلوده گی هوا تا سال 2040 میلادی بلند خواهد رفت. در گزارش اخیر سازمان بین المللی انرژی گفته شده است که در حال حاضر حدود 6.5 ملیون تن در سطح جهان در اثر بیماری های ناشی از آلوده گی هوای بیرون و  داخل ساختمان ها هلاک می شوند. بعد از فشار بلند خون، امراض ناشی از تغذی نادرست و سگرت کشیدن، آلوده گی هوا ... ادامه
1 2 3 5