با محیط زیست مهربان باشیم

آیا کشف سیارات جدید به سوال”آیا ما در این کاینات تنهاییم؟” پاسخ خواهد داد؟

تلسکوپ فضایی سپتزر(Spitzer Space Telescope) ادارهء تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا برای نخستین بار یک سیستم مشتمل به هفت سیارهء به اندازهء کرهء زمین را کشف کرد که بدور یک ستاره می چرخند. از جمله این هفت سیاره، سه آن، بطور دقیق در یک مدار “قابل حیات” قرار دارند. احتمال خیلی زیاد موجودیت آب در یکی از این سیارات که پر از صخره های سنگی است، وجود دارد. این کشف تازه یک رکورد جدید در مورد تعداد سیاراتی که در d; مدار قابل حیات در ... ادامه

“کینوا” غذای فردای جهان

کینوا(Quinoa- pronounced Keen-wah) که دانه های آن چیزی شبیه به دانه های ارزن است، مهمترین منبع غذایی را در امپراتوری اینکا تشکیل می داد و آن را به نام “مادر حبوبات” یاد می کردند. از کینوا در امپراتوری اینکا به آن پیمانهءاستفاده می شد که امروز در جهان از گندم استفاده می شود. امپراتوری اینکا یا اینکان(Incan Empire, Inka Empire) بزرگترین امپراتوری قبل از تاریخ کلمبیاین در امریکا به شمار می آید.  به عقیدهء برخی دانشمندان احتمال دارد ... ادامه

تلفات ناشی از آلوده گی هوا تا سال 2040 افزایش خواهد یافت

سازمان بین المللی انرژی می گوید، در صورتیکه پالیسی تولید و  استفاده از انرژی در سطح جهان تغییر نکند، گراف تلفات ناشی از آلوده گی هوا تا سال 2040 میلادی بلند خواهد رفت. در گزارش اخیر سازمان بین المللی انرژی گفته شده است که در حال حاضر حدود 6.5 ملیون تن در سطح جهان در اثر بیماری های ناشی از آلوده گی هوای بیرون و  داخل ساختمان ها هلاک می شوند. بعد از فشار بلند خون، امراض ناشی از تغذی نادرست و سگرت کشیدن، آلوده گی هوا ... ادامه

آلوده ترین هوای جهان در شهر زابل ایران

آلوده ترین هوای جهان در شهر زابل ایران ثبت شده است و از جملهء پنج شهرجهان که دارای آلوده ترین هوا اند، چهار آن در کشور هند است. با آنکه کارشناسان سازمان صحی جهان پذیرفته اند که هند با آزمون های جدی در زمینهء آلوده گی هوا مواجه است، اما وضعیت در برخی کشورهای جهان آنقدر بد است که نسبت عدم موجودیت سیستم نظارت یا دیده بانی از وضعیت آلوده گی هوا نمی شود آن ها را در ردبندی آلوده گی هوای سازمان صحی جهان شامل ساخت. به ... ادامه
1 2 3 5