تحلیل ها و مقالات

ایجاد شبکهء موازی انترنت در جهان

با اتکا به اسناد و منابع محرم دیپلوماتیک روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد: تلاش ها به خاطر ایجاد یک شبکهء موازی و متبادل انترنت و تلفن موباییل در جهان بعد از آن سرعت یافت که رییس جمهور سابق مصر حسنی مبارک در آخرین روز های حاکمیتش شبکهء انترنت را در آن کشور قطع کرد. در جریان ماه های اخیر در کشور های شمال افریقا و شرق میانه، تظاهر کننده گان به خاطر برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت هایشان، وسیعاً از شبکهء انترنت استفاده ... ادامه

روابط اسامه بن لادن با ملا محمد عمر

اسناد یافت شده در خانهء که بتاریخ دوم ماه می سال گذشته میلادی در شهر ایبت آباد پاکستان اسامه بن لادن رهبر شبکهء القاعده در آن جا کشته شد، نشان می دهد که بین رهبران ارشد شبکهء القاعده و ملا محمد عمر رهبر طالبان تماس و مشورت های منظم در مورد انجام عملیات های مشترک برضد نیرو های ناتو، حکومت افغانستان و برخی اهداف در پاکستان، وجود داشته است. روزنامهء گاردین چاپ بریتانیا می نویسد: ارتباطات بین طالبان وشبکهء القاعده ... ادامه
1 7 8 9