ادبی

تونس، مصر، یمن…و فیس بوک

ماه اخیر جهان شاهد تظاهرات شدید بر ضد حکومت های جابر و غیر مردمی بود. ده ها هزار تظاهر کننده در تونس به مظاهره پرداخته، خواهان برکناری حکومت آن کشور شدند. این تظاهرات مردم به دلیل فقر، بیکاری و ظلم حکومت تونس به راه افتاده بود که بالاخره، حکومت 23 ساله رییس جمهور زین العابدین را سقوط داده، باعث فرار وی به عربستان سعودی شد. همزمان با آن هزاران مخالف حکومت الجزایر در اعتراض به حکومت آن کشور راه پیمایی کردند. آنان از ... ادامه

قلب داغدار خلیج مکسیکو

 انتظار می رود لکهء بزرگ نفت خام که در اثر فوران تیل از یک چاه استخراج انرژی در خلیج مکسیکو به وجود آماده است، به دهانهء دریای مسی سی پی برسد. این لکهء بزرگ نفت خام که یک ساحهء تقریباً به اندازهء مساحت کشور جامیکا را احتوا می کند، در اثر حادثه در یک چاهء استخراج نفت شرکت برتش پترولیوم در خلیج مکسیکو به میان آمده است. روزانه از این سوراخ بیش از 800 هزار لیتر نفت خام به داخل آب های خلیج مکسیکو آزاد می شود و اندازهء لکهء ... ادامه
1 2 3 4